Menu

Aktiviteter i klubhuset

Alle aktiviteter i klubhuset SKAL registreres i denne kalender, som dokumentation for klubbens brug/aktivitet i klubhuset og dermed klubbens lokaletilskud.