Menu

Cafeteriavagter - telefonliste

 NAVN   TELFON 
 Henrik Mikkelsen   42299138
 Betina Nielsen  60952001
 Anne-Lise Stenbakken og Morten Bradsted  24945007 / 20144677
 Jan Nymark  53354708
 Mette Koustrup  42240336
 Per Olsen  20827611
 Henning Nilsen  22356299
 Søren Gandrup  27890300