Menu

Vilkår for differentieret kontingent

VILKÅR FOR DIFFERENTIERET KONTINGENT I BANGSBO FREJA

 

1 – Formål.

Differentieret kontingent har til formål at sikre, at Bangsbo Freja fortsat kan eksistere som en klub baseret på frivilligt arbejde. Medlemmerne opnår et lavere kontingent ved gennem frivilligt arbejde, at bidrage til, at Bangsbo Freja kan afvikle arrangementer og løse opgaver, som giver økonomisk og sportslig værdi for klubben og dens medlemmer.

Det handler ikke om at få et større overskud, men i mangel på frivillige ulønnede hjælpere, bliver Bangsbo Freja tvunget til at betale sig fra for at få opgaverne løst.

2 - Satser og tilbagebetaling.

Oveni det almindelige medlemskontingent lægges kr. 150 pr. 1. april og kr. 150 pr. 1. august. Forhøjelsen på kr. 300 (2019) vil blive tilbagebetalt, hvis medlemmet aktivt deltager i klubbens drift og hjælper med nogle få opgaver. 

Tilbagebetaling sker umiddelbart efter, at medlemmet har opfyldt kriterierne.

3 – Opgaver og aktiviteter.

I løbet af en sæson har Bangsbo Freja behov for hjælp til mange forskelligartede aktiviteter og opgaver. Herunder er listet en række eksempler på opgaver:

AKTIVITET

OPGAVE

Hjemmekampe

Cafeteriavagt

Loppemarked

Klargøring, P-vagt, oprydning m.v.

Sponsorudvalg

Indgår i klubbens sponsorarbejde

Arena Nord

Opvask m.m.

Stævner, fodboldskole m.m.

Praktisk hjælp

Kampleder

Dommer til U5-U9 hjemmekampe. 

Sportsrejser

Medarrangør

Standerhejsninger

Praktisk hjælp

Trænermedhjælper

Hjælpe ungdomstrænere til træning

Opgavebeskrivelse og tilmeldingsprocedure til opgaverne vil blive lagt på klubbens hjemmeside. Orientering vil også ske via Facebook.

4 - Hvem kan hjælpe?

Et medlem af Bangsbo Freja behøver ikke selv at hjælpe. Det kan sagtens være forældre, bedsteforældre, søskende, venner eller andre som giver en hjælpende hånd og får registreret timer for et medlem af Bangsbo Freja. 

Visse opgaver kan dog godt kræve, at man er fyldt 18 år, for at kunne hjælpe.

5 - Hvor meget skal man hjælpe?

Vil man undgå at skulle betale den forhøjede kontingent, følger der en forpligtigelse til i løbet af et kalenderår at bidrage aktivt som hjælper, når klubben afholder arrangementer, stævner eller har opgaver, der skal løses. 

Konkret er man forpligtet til at hjælpe i minimum 3 timer pr. halvår. Pr. 31/12 udløber muligheden for at opnå tilbagebetaling. 

Den maksimale tilbagebetaling er i 2019 på kr. 300. Yder man mere end 6 timer, vil disse ikke kunne overføres til næste år.

6 - Er et medlem selv ansvarlig for at leve op til betingelserne?

Medlemmet/forældrene skal selv sørge for at påtage sig klubopgaver i løbet af kalenderåret.

Bangsbo Freja har ansvaret for at alle medlemmer tilbydes opgaver i god tid (hvis muligt minimum ca. 14 dage før datoen for opgaven skal udføres). Er et medlem ikke blevet tilbudt de nødvendige opgaver i løbet af et kalenderår, så bortfalder kravet til at tage 3 timers opgaver og der vil ske en tilbagebetaling. 

Kan et medlem ikke få en opgave, fordi den allerede er besat, tæller pågældende opgave ikke med i de 3 timers opgaver pr. halvår, som dette medlem skal tilbydes. 

Når et medlem har tilmeldt sig en opgave, er det medlemmets ansvar at finde en afløser, hvis man bliver forhindret i at hjælpe. Sender man en anden hjælper end oprindeligt aftalt, så skal det meddeles den ansvarlige for den aktuelle aktivitet.

7 - Hvad sker der hvis et medlem ikke lever op til betingelserne?

Hvis et medlem ikke har påtaget sig opgaver for minimum 6 timer i løbet af et kalenderår, så vil der ikke ske nogen tilbagebetaling.

Såfremt et medlem ikke møder op til en opgave, eller der ikke sendes en afløser for ens opgave, så idømmes man en sanktion på 1 times yderligere arbejde.

8 - Frivillige trænere og ledere.

Frivillige trænere og ledere opnår automatisk rabat på eget og egne børns kontingent.

9 - Uoverensstemmelser og ændringer

Uoverensstemmelser samt eventuelle tvivlsspørgsmål bringes om nødvendigt til afgørelse i Bangsbo Frejas bestyrelse. 

Bestyrelsen forbeholder sig endvidere ret til at opdatere og/eller korrigere nærværende betingelser i forhold til eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder.

 

TILMELDING TIL KLUBOPGAVER - KLIK HER