Menu

Politik omkring kørselsgodtgørelse

Definition:

  1. Der ydes som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse til udekampe (gælder både trænings- og turneringskampe), samt stævner, cup´s og udlandsture.
  2. Dog vil der, hvis afstanden er længere end 66 km til udekampen, blive givet et tilskud på 1 kr. pr/km, pr/bil (max 4 biler til 11-mandshold og 3 biler til øvrige hold).
  3. Ønsker holdet at bruge bus til udekampe m.m., så er det for holdets egen regning. Klubben yder dog et tilskud jf. pkt. 2.
  4. Ønskes der tilskud til deltagelse i stævner, cup´s eller udlandsture, så har holdet mulighed for at søge Bangsbo Frejas Venner om tilskud.
  5. Køresedler sendes til klubbens kasserer minimum én gang halvårligt (1/7 og 1/12), men gerne oftere.
  6. Køresedler SKAL underskrives af den, der har lagt bil til. Selvudfyldte køresedler godkendes ikke.

Formål:

  • At yde godtgørelse til hold som deltager i turneringer hvor modstanderne ligger uden for vores normale lokalområde.

Noter:

Tilskud søges via klubbens kasserer.

 

Et eksempel på kørsel: 

Et hold skal til Hobro, hvor der er 115 km fra BF. Hver bil kører derfor i alt 230 km på en tur. Der fratrækkes 66 km fra hver bil, og der kan søges om kørsel til 164 km pr bil. Evt spørgsmål og tvivl om dette, kan rettes til klubbens kasserer.

Luk