Menu

Politik omkring træneransættelser

Definition:

Alle ansættelser af trænere og holdledere skal fra og med d. 1/12-2019 aftales og godkendes af klubbens ungdoms- eller seniorudvalg. Ingen andre end ungdoms- og seniorudvalg må indgå aftaler med trænere og ledere uden udvalgenes accept, ligesom alle kontrakter og aftaler skal underskrives af udvalgenes formand.

Alle aftaler, hvor klubben har en økonomisk forpligtelse, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog give ungdoms- og seniorudvalg et økonomisk råderum, som de kan indgå aftaler indenfor. Dog skal bestyrelsen orienteres om ansættelsesforholdet.

Formål:

Formålet at have fuldt overblik over klubbens trænere og ledere, samt at være sikker på at alle er registreret i klubben. Desuden sikrer dette også at børneattest bliver indhentet årligt på alle trænere og ledere, som arbejder med børn og unge mennesker.

Konsekvens:

Den ansatte får besked om, at ansættelsesforholdet ikke er gældende, og fornyet aftale skal laves med udvalg eller bestyrelse.

Noter:

Ungdomsudvalg tegnes pt af John Christensen

Seniorudvalg tegnes pt af Kim M. Jensen

Klubben indhenter børneattest én gang årligt på alle klubbens ungdomstrænere og holdledere.

Luk