Menu

Politik omkring træneransættelser

Definition:

Alle ansættelser af trænere og holdledere skal aftales og godkendes af klubbens fodboldudvalg. Ingen må indgå aftaler med trænere og ledere uden udvalgets accept, ligesom alle kontrakter og aftaler skal underskrives af udvalgets formand.

Alle aftaler, hvor klubben har en økonomisk forpligtelse, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog give fodboldudvalget et økonomisk råderum, som de kan indgå aftaler indenfor. Dog skal bestyrelsen orienteres om ansættelsesforholdet.

Formål:

Formålet at have fuldt overblik over klubbens trænere og ledere, samt at være sikker på at alle er registreret i klubben. Desuden sikrer dette også at børneattest bliver indhentet årligt på alle trænere og ledere, som arbejder med børn og unge mennesker.

Konsekvens:

Den ansatte får besked om, at ansættelsesforholdet ikke er gældende, og fornyet aftale skal laves med udvalg eller bestyrelse.

Noter:

Fodboldudvalget består af: Kim Birk Larsen, Jack Enevoldsen, Tobias Andersen og Christina Emborg

Klubben indhenter børneattest én gang årligt på alle klubbens ungdomstrænere og holdledere.

Luk