Menu

Politik omkring doping og alkohol

Definition:

Medlemmer af klubben skal følge den til hver en tid gældende spirituspolitik ligesom brug af præstationsfremmende midler ikke accepteres i klubben.

Man skal være fyldt 18 år, inden man må nyde øl og spiritus, på klubbens arealer og lokaler.

Konsekvens:

Et medlem som overtræder gældende regler vedrørende brug af præstationsfremmende præparater (doping) ekskluderes omgående og indberettes til JBU.

Møder man spiritusberuset op til træning eller kamp, kan man på dagen omgående bortvises af vedkommendes træner/holdleder eller af en fra bestyrelsen. Hvis det gentager sig, kan et flertal i bestyrelsen, bortvise vedkommende fra klubben.  

Følges den til enhver tid gældende spirituspolitik ikke, kan vedkommende bortvises af et flertal i bestyrelsen.

 

Luk