Menu

Politik omkring indkøb af tøj og rekvisitter

Ansvarlige:

Al tøjindkøb, udover spillerdragter/kamptøj, varetages af Christina Emborg.

Spillerdragter/kamptøj bestilles af klubbens kasserer, Tommy Pedersen.

Spillere eller hold må ikke på egen hånd indkøbe klubtøj, rekvisitter o.l. uden foregående at have aftalt med klubbens tøjkoordinator eller kasserer.

Er Christina eller Tommy ikke i stand til at tage beslutningen, overgår beslutningen til bestyrelsen.

Formål:

Formålet er, at sikre:

  • at alle hold, spillere og ledere, bærer mere ensartet klubtøj og altid repræsenterer klubben i klubfarverne (blå/hvid) til kampe m.m. 
  • at spillerdragter/kamptøj ikke får et personligt præg (eksempelvis med påtrykt navn), men kan bruges af klubben i en længere periode og til andre årgange,
  • at alle anvender godkendte sponsornavne, logotryk m.m.,
  • at sikre, at indkøb kun sker gennem de samarbejdspartnere, som klubben har indgået aftaler med, så vi ikke kommer i en situation, hvor disse aftaler misligholdes med en eventuelt økonomisk konsekvens til følge.

Konsekvens:

Tøjet/rekvisitter må ikke bruges i klubregi og vil evt. blive inddraget.

 

Luk