Menu

Forsikringer

 

Via vort medlemskab af DGI er vi dækket af nogle kollektive forsikringer, som er tegnet i samarbejde med DIF, DGI og Tryg:

Ansvarsforsikring

Dækker det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig i forbindelse med dens aktiviteter. Forsikringen dækker også foreningens ansvar for skader forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller andre, der arbejder betalt eller frivilligt for foreningen.

Skader, der forvoldes af almindelige medlemmer i forbindelse med deres idrætsaktivitet, er ikke omfattet af den kollektive ansvarsforsikring. De er dækket af medlemmernes private ansvarsforsikring.

Arbejdsskadeforsikring    

Består af en lovpligtig og en frivillig del.

Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Her skal der nemlig ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Arbejdet behøver ikke være lønnet. Derfor er både lønnede og ulønnede trænere, instruktører, idrætsdommere m.fl. dækket.

Den frivillige Arbejdsskadeforsikring er et sikkerhedsnet under de mange frivillige ledere. Forsikringen dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret arbejdsopgave for foreningen.

Idrætsrejseforsikring

Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører, personale og idrætsudøvere under rejser overalt i verden uden for Danmark. Også udenlandske idrætsudøvere og ledere, der er inviteret til Danmark af en forening eller organisation, er dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker, hvis en person på en idrætsrejse i udlandet kommer til skade og har brug for at blive behandlet på skadestue, hospital eller lignende, og hvor der ikke er dækning via Den offentlige Rejsesygesikring (det gule sygesikringskort).

Forsikringen dækker også, hvis der er brug for at transportere en tilskadekommen hjem til Danmark, ligesom udgifter til sygeledsagelse og eventuel tilkaldelse af pårørende også er dækket. Vær opmærksom på, at idrætsrejseforsikringen ikke dækker idrætsudøvere og udenlandske gæsters følger af en eventuel ulykke. Det gør til gengæld en personlig ulykkesforsikring, hvis medlemmet har tegnet en.

Psykologisk krisehjælp

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:
 
• En ulykke eller voldsom skade
• Alvorligt ildebefindende
• Overfald/overgreb
• Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)

• Dødsfald – f.eks. under en kamp.

Retshjælpsforsikring

Dækker de sagsomkostninger, foreningen kan få i forbindelse med retslige tvister i civile sager. Forsikringen dækker ikke strafferetssager og heller ikke tvister med DGI, DGI´s amtsforeninger, DIF eller DIF´s specialforbund.

 Du kan finde yderligere oplysninger på: www.idraettensforsikringer.dk

Luk