Menu

Kontingentsatser

Kontingentsatser for 2023 som er godkendt på generalforsamling d.28/3-23

 HOLD / ÅR  2022 2021  2020  2019  2018  2017  2016 
   Herrer 1.600 2.000  1.700  1.700  1.700  1.700  1.600 
   Oldboys 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  900 
   U13-U17 1.500  1.400  1.100  1.100  1.100  1.100  1.100 
   U10-U12 1.400 1.400  1.100  1.100  1.100  1.100  1.000 
   U6-U9 1.300 1.300  1.000  1.000  1.000  1.000  900 
   <U6 900 900  600  600  600  600  500 
   + Differentieret kontingent 0 0  300  300  0  0  0 
   Vinterkontingent 300 300  300  300       

Kontingentet opkræves halvårligt i april og august. De yngste dog i maj.

Vinterkontingentet opkræves i november og dækker perioden 1/11-31/3. 

Indmeldelse kan kun ske online via klubbens hjemmeside, eller linket nedenfor. Dermed sikrer vi os, at vi overholder DBU´s regler om fodboldpas er overholdt. Ved indmeldelse betales kontingent med Dankort/VISA-Dankort og man tilmelder sig en automatisk kontingentopkrævningsordning, som er gældende, så længe medlemskabet varer.

Spørgsmål kan rettes til:

Christina Emborg, mail:christinaemborg@hotmail.com

Luk