Menu

Kontingentsatser

Kontingentsatser for 2023 som er godkendt på generalforsamling den 19. marts 2024:

 HOLD / ÅR  2024
   Herrer 1.800
   Oldboys 1.000
   U17-U19 1.800
   U13-U16 1.700
   U6-U12 1.000
   U3-U5 400
   Vinterkontingent 300

Kontingentet opkræves halvårligt i april og august. De yngste dog i maj.

Vinterkontingentet opkræves i november og dækker perioden 1/11-31/3. 

Indmeldelse kan kun ske online via klubbens hjemmeside, eller linket nedenfor. Dermed sikrer vi os, at vi overholder DBU´s regler om fodboldpas er overholdt. Ved indmeldelse betales kontingent med Dankort/VISA-Dankort og man tilmelder sig en automatisk kontingentopkrævningsordning, som er gældende, så længe medlemskabet varer.

Spørgsmål kan rettes til:

Christina Emborg, mail:christinaemborg@hotmail.com

Luk