Menu

Cafeteria

Retningslinjer og regler for cafeteriet i Bangsbo Freja pr 1/5-23.

Cafeteriet i Bangsbo Freja drives af frivillige kræfter.

For at cafeteriet kan holde åbent til hjemmekampe, så er det vigtigt, at mange forældre, seniorspillere osv vil melde sig til at tage vagter.  

Kontaktpersoner for cafeteriet er:

Rikke Stenbæk: 24819077

Betina Nielsen: 60952001

Christina Emborg: christinaemborg@hotmail.com

 

Bestyrelsen har i samarbejde med cafeteriet udarbejdet følgende retningslinjer:

Udlån/leje af klubhus:

Klubhus udlånes gerne til holdaktiviteter for alle årgange/hold. Det kan bookes af både forældre og trænere til dette formål.

Klubhuset kan lejes til privat arrangementer mod betaling. Dog kun til personer med tilknytning af Bangsbo Freja.

Klubhuset udlejes IKKE i den aktive fodboldsæson som er fra april til og med juni samt fra august og til og med oktober.

Kontakt Christina Emborg for udlån eller ved evt. spørgsmål på mail christinaemborg@hotmail.com.

Muligheder i forbindelse med fællesspisninger i klubhuset:

Når cafeteriet lånes af hold, trænere osv, og der er planlagt bespisning, så er der flg to muligheder:

  1. Ønskes maden lavet af cafeteriet så henvend jer til Rikke Stenbæk og lav en aftale med hende. Årgangen betaler for mad, drikke mm. Prisen aftales med cafeteriet.
  2. Maden laves selv af årgangen eller hentes/bestilles udefra. Her SKAL drikkevarer tilkøbes i cafeteriet. Der må IKKE medbringes egne drikkevarer i cafeteriet. Kontakt Rikke for priser og afregning.

 

Cafeteriet er som udgangspunkt åbent til alle hjemmekampe:

Dette forsøger cafeterieudvalget at overholde. Men da vagterne tages af frivillige, er det ikke altid muligt, at få dækket alle kampdage ind, og det kan det være nødvendigt holde lukket trods kampe på anlægget.

Holder cafeteriet lukket pga mangel på frivillige vagter, må der IKKE sælges varer på sidelinjen.   

 

Drikkevarer i omklædningsrum:

Man kan nyde første øl/vand i omklædningsrum. Herefter skal følgende drikkevarer nydes i klubbens cafeteria. Drikkevarer skal købes i klubbens cafeteria.

Husk at rydde op efter jer i omklædningsrummene.

 

Mvh bestyrelsen i Bangsbo Freja og cafeterieudvalget

Luk