Menu

Generalforsamling i fodboldklubben Bangsbo Freja 2023

image
Christina Emborg
13. marts 2023 kl. 20:04

Fodboldklubben Bangsbo Freja indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 28.marts kl 20.00 i klubhuset på Vrangbækvej 115, Frederikshavn.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er i henhold til klubbens vedtægter og forlyder således:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år. Ved formand Almina Nikontovic.

3. Regnskabsaflæggelse og budget. Ved kasserer Maria Bertelsen.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Godkendelse af budget.

7. Valg af formand. Er på valg. Almina Nikontovic ønsker genvalg.

8. Valg af næstformand. Ikke på valg.

9. Valg af kasserer. Ikke på valg.

10. Valg af revisor.

11. Evt.

Klubben håber at se rigtige mange til generalforsamlingen. Både æresmedlemmer, trænere, spillere, forældre og andre interesserede er velkomne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Luk