Menu

Politik omkring tøjindkøb og rekvisitter

Definition:

Al tøjindkøb, udover spillerdragter/kamptøj, varetages fra og med 1/12-2019 af klubbens Tøjkoordinator.

Spillerdragter/kamptøj og rekvisitter skal bestilles hos klubbens kasserer.

Spillere eller hold må ikke på egen hånd indkøbe klubtøj, rekvisitter o.l. uden foregående at have aftalt med klubbens tøjkoordinator eller kasserer.

Er tøjkoordinatoren eller kasserer ikke i stand til at tage beslutningen, overgår beslutningen til bestyrelsen.

Formål:

Formålet er:

  • at standardisere indkøbet af tøj, således vi sikrer, at alle hold, spillere og ledere, bærer mere ensartet klubtøj og altid repræsenterer klubben i klubfarverne: blå/hvid,
  • at alle anvender godkendte sponsornavne, logotryk m.m.,
  • at sikre, at indkøb kun sker gennem de samarbejdspartnere, som klubben har indgået aftaler med, så vi ikke kommer i en situation, hvor disse aftaler misligholdes med en eventuelt økonomisk konsekvens til følge.

Konsekvens:

Tøjet/rekvisitter må ikke bruges i klubregi og vil evt. blive inddraget.

Noter:

Klubbens kasserer: Maria Bertelsen

Klubbens tøjkoordinator: Nanna Høeg

Luk