Menu

Kontingentsatser 2020

Kontingentsatser for 2020 er vedtaget på klubbens generalforsamling den 10. marts og fremgår af skemaet herunder:

 

HOLD / ÅR  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Herrer 1700 1.700 1.700 1.700 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500  1.500
Oldboys 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 800 800 800 800 800 800
Kvinder 1.200         1.100            
U18-U25 1.200 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
U10-U17 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 900  900  900  900  900  900
U6-U9 1.000 1.000 1.000 1.000 900  900  800  800  800  800  800  800
<U6 600 600 600 600 500  500  400  400  400  400  400  400
+ Differentieret kontingent  300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinterkontingent 300 300                    

 

Kontingentet - der dækker perioden 1/4- 2020 til 31/10 2020 - opkræves hos alle registrerede medlemmer. Årskontingentet fordeles i 2 rater, så der betales med halvdelen pr. 1. april og 1. august.

Kontingentet opkræves halvårligt dækker: grundkontingent + differentieret kontingent kr. 150; eksempelsvis bliver et medlem i "Herrer" opkrævet kr. 850 + kr. 150 pr. halvår. Differentieret kontingent refunderes, hvis betingelserne herfor er opfyldt; se: vilkår for differentieret kontingent.

Vinterkontingentet opkræves i november 2020 og dækker perioden 1/11 2020 - 31/3 2021. Der kommer senere på året information omkring denne kontingent, hvordan den opkræves og vilkårene for opkrævningen.

Indmeldelse kan kun ske online via klubbens hjemmeside, eller linket nedenfor. Dermed sikrer vi os, at vi overholder DBU´s regler om fodboldpas er overholdt. Ved indmeldelse betales kontingent med Dankort/VISA-Dankort og man tilmelder sig en automatisk kontingentopkrævningsordning, som er gældende, så længe medlemskabet varer.

Spørgsmål kan rettes til:

Christina Emborg, mobil 30235166.

 

INDMELDELSE: